• logo-l-valk
  • logo-l-valk
  • logo-l-valk

Välkommen till Pajalamäen Kuljetus Oy:s hemsidor!

Pajalamäen Kuljetus Oy i Mellersta-Österbotten är ett företag som specialiserar sig på djur-, kyl och värmetransporter, som i huvudsak fugerar mellan de Nordiska länderna, men även i övriga Europa. Vi erbjuder kundinriktade kvalitativa transporter med vår moderna och mångsidiga utrustning.

fb

luotettava-kumppani

PL LOGO Pajalanmaen Kuljetus Oy SV 396090 web